Hasičský dobrovolný sbor ve Vysoké u Příbramě

Svaz dobrovolných hasičů, který má ve vesnici hlubokou tradici.

Dobrovolný hasičský sbor byl založen 15.června 1897.

V současné době má SDH 55 členu a 2 čestné členy.

Soutěžních družstev (3 družstva mužů, 1družstvo juniorů a 1 družstvo žen).