Dětský hasičský klub pro děti od 6-12 let

Vedoucí klubu: Filip Drozda

Náplň hasičské dětského klubu:

1. požární ochrana – základní znalosti protipožární prevence

                            - znalosti hasení požáru – znalosti hasicích přístrojů a hasicích metod,

                            - požární útok,

2. topografie – znalosti použití map, orientace v terénu, použití busoly ( kompasu )

                            - využití přírody pro topografické účely,

3. zdravověda – poskytování první pomoci v běžném životě  za použití dostupných prostředků

4. dopravní výchova – nauka chování v silničním provozu ať jako chodec nebo cyklista

5. branná výchova – střelba ze vzduchové pušky

                            - běhy na čas

                            - překonávání překážek ( bariéry, kladina, apod. )

                                                            

Po nabytí těchto znalostí se chceme zúčastnit hasičských soutěží !